Home » In hóa đơn » In hóa đơn

In hóa đơn

Hoá đơn là một giấy tờ yêu cầu thanh toán các mặt hàng với số lượng và đơn giá liệt kê trong giấy tờ đó. Hóa đơn do bên bán phát hành. Sau khi bên mua thanh toán, bên bán sẽ xác nhận vào hóa đơn chẳng hạn như đóng dấu chứng nhận đã trả tiền. Khi đó, hóa đơn có cả tác dụng giống như biên lai hay giấy biên nhận.

Về mặt từ nguyên, Hoá là hàng hoá và Đơn là bảng kê (đơn hàng, đơn thuốc). Nói rõ ràng hơn, hoá đơn là bảng liệt kê danh sách các hàng hoá cùng với các thông tin liên quan về hàng hoá và việc chuyển giao hàng hoá mà bên chuyển giao giao cho bên nhận. Cho nên nhu cầu in hóa đơn từ trước đến nay vẫn có tầm quan trọng lớn trong giao dịch.

Để quý khách có thể có những thông tin về giá cả khi in sau đây chúng tôi xin gửi báo giá  in hóa đơn để quý khách tham khảo. Giá in hóa đơn chúng tôi mang tính chất tham khảo. để biết thông tin chính xác về giá tiền in hóa đơn quý khách vui lòng liên hệ tới hotline của chúng tôi : 090 3434 823